Magic for Vitality, Rejuvenation, 100% Safety, Love and Prosperity for All

Ons team

Corona en andere plagen blijven altijd als Zwarte Zwanen in de toekomst vliegen. Het is het doel van de Blue Swan Index dat we er velen nooit zullen zien en de enkelen die toch gaan dalen op tijd zien aankomen. Voorspellen is onmogelijk...op tijd zien om de nodige maatregelen te kunnen nemen wel.

Ons team gaat je begeleiden in het gebruik van de BSI.


Serendipity ( in de BSI open algoritme ) wordt als een Add-On op al je kennis toegevoegd. Dit leert je om Rechts te denken, zie het plaatje onderin. Dat is een voor ons onbekende wereld waar de magie van serendipiteit optimaal werkt. De wereld Links dat kennen we wel. Daar worden de maatregelen genomen nadat de Zwarte Zwaan geland is. Nu is dat Corona, in 2008 was dat de krediet crisis. In 1974 was dat de olie crisis, etc. Je leert met de BSI de Blauwe Zwanen te laten landen. Wat dat is dat weet je niet maar kijk op de serendipity-classes. Helaas heb je ook UNserendipity!!. Maar dat gaat de BSI juist voorkomen.

Exodus-Strategie: Serendipity vs. Corona ( bestrijding ), een systeem innovatie is nodig.

Serendipity gaat de Corona NIET bestrijden omdat serendipity niet optimaal werkt aan de linkerkant waar "achteraf" wijsheid heerst. De Zwarte Zwaan van Corona is nu eenmaal geland en daar is niets meer aan te doen. Maar serendipity gaat m.b.v. de BSI wel de nodige blauwe zwanen laten landen die nodig zijn om de corona effecten weg te laten ebben en wel zo snel mogelijk. Wat Nederland en de wereld nu doen aan Corona bestrijding is goed maar de BSI is een add-on om juist serendipiteit ( ingeleid geluk ) aan onze kant te krijgen zowel persoonlijk als voor bedrijven en overheden.

PRIO1: Is BSI voor de burgers, waardoor de burgers weer 100% controle krijgen over hun gezondheid en toekomst.

PS: Burgers kunnen gewoon de aanwijzingen van de overheid volgen zoals 1,5 meter afstand, handen wasses, niet naar buiten gaan etc. Maar tegelijkertijd kunnen ze de BSI gebruiken als serendipiteit-generator. Serendipiteit kan neerdalen in allerlei vormen en maten ( zie Serendipity Classes )

PRIO2: Is de economie een driehoeksbasis te geven ( Sparen, Zakenbank, Ruil-handelsbank met grote projecten  met boter bij de vis afrekensysteem )

PRIO3: Is de World Trade Innitiative afmaken, een keten van 3000 Tradeport over de hele wereld om razendsnel projecten te realiseren.

Iedereen een Expert in de BSI-systematiek om serendipiteit ( wonderen ) te verkrijgen.

Zien is geloven en meten is weten. Dus de BSI testen, testen en nog eens testen.

Starter

Basic

Expert

Na 1 maand

+ 5 maanden

+ 6 maanden

1x per week je persoonlijke BSI invullen

1x per 2 week je persoonlijke BSI invullen

1x per 4 week je persoonlijke BSI invullen

Na een jaar kan je de BSI wel uit je hoofd en weet je dat je met:

1-Blue Swan efficiency ( dat is je doelen bereiken ten koste van niets )

2-en je beide doelen ( werk en persoonlijke doel )

3-en door een yes-persoon te zijn

Serendipity verkrijgt in alle vormen.

Er is een alternatief voor of een add-on op de privacy gevoelige apps die de regering wil ontwikkelen

App1: Waarschuwen & Locken

App 1 van Nederlandse regering om je te waarschuwen als je in de buurt bent geweest van een Corona bron. Daarna kan je verzocht worden om thuis te blijven.

Privacy gevoelig kans op "Big Brother is watching you"

App2: Verspreiding & Contactonderzoek

App 2 van Nederlandse regering om de verspreidng van Corona te voorspellen en contact onderzoeken te doen.

Privacy gevoelig kans op "Big Brother is watching you"

App3: Serendipiteit Generator

Alternatief of Add-on

App 3 van de World Trade Port B.V om je geluk cq. serendi-piteit te bewerkstelligen / verhogen voor de magie die je

nodig hebt voor je gezondheid, 100% veiligheid, etc.

Op telefoon: www.BSI.one/app

De BSI is een volledig open algoritme en werkt altijd en overal.

100% Privacy gegarandeerd. Het BSI getal is van jou alleen. Kan zelfs met Excel gedaan worden en na veel oefenen "uit je hoofd" !

Serendipity

Luck is accidental, Serendipity is systematical

Corona

Health, Safety, Rejuvenation,Entertainment& Prosperity for all

Serendipity

Road to Joy for All Worlds

11th of April 2020 Eindhoven, thanks to Brenda & Sabrina Poortman daughters of Wenny Poortman who said a long time ago: "Soms denk ik dat wij gewoon datastromen zijn".  Misschien heeft hij gelijk kijkend naar de driehoek 1-Nikola Tesla ( Revelation Assumption ), 2-Hugh Everett ( Multi-World ), 3-Andrej Markov ( There's always a way back to the beginning ) en Eric Verlinde ( Tijd en zwaartekracht is een gevolg ! )

Arnol Kox, de Jezus van Eindhoven, 25-4-2020

Altijd Goede Tijden op de nieuwe aarde.

De aanhouder wint....