Magic for Vitality, Rejuvenation, 100% Safety, Love and Prosperity for All

Regels voor het gebruik van de BSI.


1-Piramide-stelling: Elke dag is een nieuwe dag. Het verleden d.w.z. de dagen ervoor kan je van leren maar er mag niet geoordeeld worden. Dit voorkomt inefficiente gedachten over wat er is gebeurd in het verleden van nu t/m -10.000 jaar.


2- De BSI wordt alleen gebruikt bij projecten ( wat een begin en een einde heeft. Ook je leven is een project )


3- Indien je de BSI gebruikt bestaat er geen toeval. Alles is het gevolg van een eerdere bewuste actie om het eindresultaat te beinvloeden met serendipiteit. Daarom is het registreren met tijdstippen van de gebeurtenissen zo belangrijk omdat zodat er geen twijfel bestaat over oorzaak en gevolg en waardoor het veroorzaakt wordt. Het registeren gebeurt in het DAGBOEK.


4- Je challanged ook het eind-resultaat d.w.z. kan het eerder?, Kan het efficienter? Dat levert allemaal energie op. Indien bijvoorbeeld een project eerder klaar is met iets meer geld kan het voor de omgeving veel energie opleveren.


5- Neem je deal serieus. Als je kan meteen voldoen. Anders staat het je serendipiteit in de weg. Als je niet kan dan uitstellen maar nooit afstellen,


6- Maar ook niet dreigen om je zin door te drijven of om een deal te laten voldoen omdat daardoor je serendipiteit daalt. Ergo altijd argumenten gebruiken om een meningsverschil op te lossen en laat (ON)serendipiteit beslissen.


7-Vier je successen

Ga naar "Go to BSI" als  je de BSI wilt zien van je bedrijf of overheid.


Als je je persoonlijke BSI wilt bijhouden kan je het downloaden


Heb je geen excel dan kan je het natekenen op ruitjes-papier en verder invullen.In Trouw - 20-mei-2020:

Welnee Trouw!

BSI is de enige toverstaf en het werkt ZONDER controle.

Doel van alles BSI's is een 8 eind 2020

De 3-eenheid die onze toekomst bepaalt:(1) Planning-,(2) Kans/Risico-, & (3) Serendipiteitsmanagement

www.projectman.blue

De status van alle BSI's in 2 wekelijkse meting op een maandag